Witamy na naszej stronie

ELPROFIT Sp. z o.o. od samego początku funkcjonowania, a mianowicie od 2007 r. zajmuje się sprzedażą wyrobów elektrotechnicznych. Podstawowymi grupami towarów jakie oferujemy są :


• kable i przewody
• osprzęt elektroinstalacyjny
• oprawy oświetleniowe i źródła światła
• rozdzielnie elektryczne i aparatura elektryczna
• systemy ochrony przepięciowej i odgromowej
• automatyka przemysłowa
• transformatory
• narzędzia i mierniki

Nasza oferta skierowana jest do szerokiego grona klientów, a w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się robotami elektrycznymi, zakładów przemysłowych, warsztatów rzemieślniczych, podmiotów zajmujących się utrzymaniem obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Dążymy do zapewnienia naszym obecnym i potencjalnym kontrahentom bardzo wysokiej jakości obsługi, szerokiego asortymentu wysokiej jakości towarów, oraz nowoczesnych rozwiązań logistycznych. W 2015 r. utworzyliśmy stronę www.electrosale.pl na której prezentujemy towary w obniżonych cenach.

Sprawdź wyprzedaże
ELPROFIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 130, NIP 8862875918, REGON 020600598,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej pod nr KRS 0000290169 Kapitał zakładowy 50.000 zł;
Rachunek bankowy: BZWBK S.A. III O/Wałbrzych 04 1090 2271 0000 0001 0757 0393