Home

ELPROFIT Sp. z o.o. od początku swojej działalności, a mianowicie od 2007 r. zajmuje się sprzedażą wyrobów elektrotechnicznych takich jak:

  • kable i przewody
  • osprzęt elektroinstalacyjny
  • oprawy oświetleniowe i źródła światła
  • rozdzielnie elektryczne i aparatura elektryczna
  • systemy ochrony przepięciowej i odgromowej
  • automatyka przemysłowa
  • transformatory
  • narzędzia i mierniki

Choć specjalizujemy się w sprzedaży wyrobów elektrotechnicznych, to w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby naszych kontrahentów stale poszerzamy asortyment sprzedawanych przez nas towarów. Niezależnie od prowadzonej przez nas działalności handlowej, wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie, świadczymy także usługi przedstawicielskie dla producentów i dystrybutorów wyrobów elektrotechnicznych na terenie Dolnego Śląska.

Do grona naszych klientów należą między innymi zakłady opieki zdrowotnej oraz szpitale i związku z powyższym przygotowaliśmy dla nich specjalną ofertę obejmującą sprzedaż wyrobów technicznych odpowiadających potrzebom nowoczesnej działalności leczniczej, która dostępna jest na stronie www.epmedical.pl

Kontakt

Nasz adres:
ELPROFIT Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 130
58-306 Wałbrzych

Tel. stacjonarny
+48 74 660 63 71

Tel. komórkowy
+48 501 188 864

Spółka

ELPROFIT Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 130,  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000290169 Kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP PL 8862875918, REGON 020600598.

Rachunek bankowy PLN 04 1090 2271 0000 0001 0757 0393

Rachunek bankowy EUR 04 1090 2271 0000 0001 2314 5309